LT | EN
 
Gimė 1954 m. Vilniuje.

Fotomenininkų sąjungos narys nuo 1976 m.
2005 m. suteiktas meno kūrėjo statusas.
Dirbo fotožurnalistu Lietuvos televizijoje, fotografu „Vagos“ leidyklos fotocentre.
1992 m. įsteigė leidyklą, pagrindinės leidybos kryptys – kultūra, paveldas, istorija.
Didelio formato atspaudus kaip fotografijos kūrinius eksponuoti pradėjo 2015 metais.
   

Pagrindinės temos – kultūros ir istorijos paveldas, peizažas.


2009–2011 m. nufotografavo vertingiausius Lietuvos medinių bažnyčių interjerus (knyga 2012, paroda 2015) – nuotraukos suteikia galimybę susipažinti su unikaliu ir be ypatingų pastangų nepasiekiamu bažnytiniu menu.
Nuo 2011 m. fotografuoja istoriniu ir estetiniu požiūriu vertingą Abiejų Tautų Respublikos (ATR) paveldą. Ši federacinė Lietuvos ir Lenkijos valstybė gyvavo nuo Liublino unijos (1569), tačiau XVIII a. pab. ją pasidalijo Rusijos imperija, Austrijos imperija ir Prūsijos karalystė; dabar tai Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ir Lenkijos teritorijos. Fotografijų objektai – nykimo estetiką skleidžiančios apleistos to laikotarpio mūro šventovės ir pilys. Anuometinėse ATR valdose, o dabar Baltarusijos ir Ukrainos teritorijose mūro paveldo yra gerokai daugiau nei Lietuvoje, tačiau dėl istorinių aplinkybių, ypač dėl anksčiau įsivyravusios agresyvios sovietinės ateizacijos, jis gerokai prastesnės būklės. Carizmo ir sovietizmo metais nebeliko daugelio pastatų šeimininkų: lenkų aristokratai neteko valdytų pilių, kunigai ir vienuoliai ištremti, lenkų katalikų bendruomenės kai kur tiesiog išžudytos. Šventovės panaudotos klubams, trąšų sandėliams, šaudykloms, o Guliuose ir Hubinoje (ir ne vien ten) apie 1960 m. jos buvo išsprogdintos. Tad didžiuma šių ATR valdovų, didikų, dvasininkų, menininkų darbus liudijančių mūrų, regis, greitai liks tik fotografijose.


Svarbesni leidiniai su Raimondo Paknio fotografijomis

Lietuvos bažnyčių menas [su A. Baltėnu]. – Vilnius: R. Paknio leidykla, 1993
Senoji lietuvių skulptūra [su A. Baltėnu]. – Vilnius: R. Paknio leidykla, 1994
Lietuva [su A. Baltėnu]. – Vilnius: R. Paknio leidykla, 1996
Vilnius [su A. Baltėnu].– Vilnius: R. Paknio leidykla, 2000
Lietuva [su A. Baltėnu].– Vilnius: R. Paknio leidykla, 2000
Lietuvos peizažas. – Vilnius: R. Paknio leidykla, 2004
Lietuva. – Vilnius: R. Paknio leidykla, 2007
Vilnius [su A. Baltėnu ir kt.].– Vilnius: R. Paknio leidykla, 2007
Tylos gausmas. – Vilnius: R. Paknio leidykla, 2009
Lietuvos medinės bažnyčios. – Vilnius: R. Paknio leidykla, 2012
Lietuvos pilys, dvarai, rūmai. – Vilnius: R. Paknio leidykla, 2014